Fundacja „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego” utrzymuje się z darowizn, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Tytuł darowizny na rzecz Fundacji Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „darowizna na cele kultu religijnego”.

Działania Fundacji można wesprzeć darowizną przekazaną  na konto:

 

Bank Pekao SA, nr rachunku: 35 1240 6218 1111 0000 4609 1682

Fundacja „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego”

ul. Marsa 61, 04-242 Warszawa

 

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika.

 

Comments are closed.