Osoby, instytucje, które mogłyby pomóc finansowo w wydaniu gry, prosimy o  wpłatę darowizny na cele statutowe fundacji.
Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Marsa 61, 04-242 Warszawa
Konto bankowe: PKO SA 35 1240 6218 1111 0000 4609 1682
Darowiznę na Fundację można odliczyć od dochodu.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Osoby zaangażowane wykonują prace jako wolontariusze.
Projekty Fundacji są finansowane przez darczyńców.
 

Comments are closed.