Patron

STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI – PRYMAS TYSIĄCLECIA

Niezwykłe bogactwo duchowe Księdza Prymasa, jego oddanie i pasterska służba odegrały decydującą rolę w dziejach Narodu polskiego. Jego nauczanie zostało zachowane w postaci autoryzowanych tekstów, zdjęć, nagrań i filmów.

W miejscach, w których przebywał i pracował Ksiądz Prymas znajdują się oryginalne pamiątki związane z jego osobą, życiem i prymasowską posługą. Wciąż jeszcze są wśród nas świadkowie życia Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, osoby, które z nim współpracowały, a dziś troszczą się o przekazywanie jego dziedzictwa. Kontynuują wydawanie jego dzieł, przechowują po nim pamiątki, przybliżają potomnym postać wielkiego Prymasa. 

 

9