Kontakt

Dane kontaktowe:

Fundacja „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego”
ul. Marsa 61
04-242 Warszawa
tel.: 609 483 001
e-mail: fundacja@wyszynskiprymas.pl

Moja lokalizacja
Znajdź drogę

 

Numer KRS: 0000179437
Regon: 013283781

Konto bankowe:
Bank Pekao SA, nr rachunku: 35 1240 6218 1111 0000 4609 1682