Aktualności

Prymas jako doradca życia personalnego

21 czerwca 2018 r. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w swojej siedzibie  zorganizowało pierwszy wykład z serii „Prymasowskie wykłady otwarte” zatytułowany „Prymas jako doradca życia personalnego”. Wykład na temat osoby Stefana Kardynała Wyszyńskiego wygłosił prof. Paweł Skibiński. Zwrócił w nim uwagę na ważne aspekty życia Prymasa Tysiąclecia, jego postawy, która i dzisiaj może posłużyć jako wzór do naśladowania. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Fundacji „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego” oraz Instytutu Prymasowskiego.

Prymas Wyszyński żył w innych czasach, był doświadczonym człowiekiem, kapłanem i ojcem narodu. Wydawałoby się, że w innych warunkach, dla ludzi młodych jego nauczanie się zdezaktualizowało. A jednak – zdaniem prof. Skibińskiego – dzisiaj także może być doradcą naszego życia. Jego długoletnie trwanie w posłudze Prymasa to argument na to, że model jego życia jest skuteczny. Zatwierdzenie dokumentu o heroiczności cnót wskazuje natomiast, że jego życie zostało określone jako heroiczne.

Wykładowca zwrócił uwagę na pięć cech Księdza Prymasa, które mogą posłużyć współczesnemu człowiekowi do budowania lepszego życia. Należą do nich: służba, pracowitość, długomyślność, szacunek do człowieka i elastyczność.

Służbę Prymas Wyszyński pojmował pozytywnie jako postawę służebną dla innych w odróżnieniu od jej konotacji negatywnej, z którą niejednokrotnie się spotykamy. W jego zachowaniu przebija szacunek do człowieka – każdego, nawet wroga, ale i człowieka zwyczajnie uciążliwego. Myślał w kategoriach strategicznych, nie robiąc rzeczy, które mają efekty doraźne, widział perspektywę, miał dystans do bieżących problemów. Mimo słabego zdrowia fizycznego wykorzystywał intensywnie czas. Nie była to praca dla własnych potrzeb, ale dla Boga i ludzi, aby być świętym – podkreślił Profesor. Nie był także bezwzględnie przywiązany do własnej opinii, chociaż miał swoje zdanie, jednak wobec ważnych argumentów był gotowy je zmienić.

Zazwyczaj Ksiądz Prymas wiedział, jak powinien postąpić. Jego przekonanie – według prof. Skibińskiego – wynikało z modlitwy i cierpliwości. Jednak modlitwa nie zastępowała mu kompetencji, wiedzy naturalnej. Dużo czytał, umiał pytać, wiedział o co zapytać. Z modlitwą… jego kompetencje rosły. Dlatego cieszył się tak wielkim autorytetem. Był niezwykle wymagający, najpierw od siebie, następnie od ludzi Kościoła, potem od innych – swoje wymagania umiał stopniować w zależności od możliwości ludzi, dlatego nie od wszystkich wymagał jednakowo.

Postać wielkiego Prymasa przyciąga uwagę wielu Polaków, czekamy na jego beatyfikację. Kolejne wykłady z serii „Prymasowskie wykłady otwarte” odbędą się w październiku i listopadzie tego roku.  MW