Darowizny na cele kościelne

W rozliczeniu za dany rok podatkowy odliczeniu od dochodu podlegają kwoty przekazanych darowizn na Kościół. Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy jednak wyłącznie darowizn:

  • na cele kultu religijnego,
  • na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego.

Darowizna na cele kultu religijnego

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika.

6% dochodu dotyczy wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika. Zatem łączna wartość darowizn przekazanych na cele:

  • kultu religijnego,

nie może przekraczać kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

UWAGA: Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła katolickiego. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny. Do limitu nie wlicza się również 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Tytuł darowizny na rzecz Fundacji Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego: darowizna na cele kultu religijnego

 

 

Comments are closed.