Zarząd

Zarząd Fundacji:

Małgorzata Wojewoda, prezes Zarządu

Diana Samoraj, członek Zarządu

Dorota Pawlas, członek Zarządu