Aktualności

Nowe inicjatywy

Z nowym rokiem Fundacja „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego” planuje podejmowanie nowych inicjatyw związanych z propagowaniem osoby i nauczania Księdza Prymasa. Dotyczą one m.in. przygotowania materiałów do edukacji dzieci i młodzieży (z elementami zabawy) opartych na nauczaniu Prymasa Tysiąclecia.

Prosimy o wspieranie darowizną naszej fundacji w ramach jej celów statutowych. Udział w dziele Fundacji  to nasz wspólny wysiłek przybliżania nauczania Czcigodnego Sługi Bożego młodemu pokoleniu.

Nawet symboliczna wpłata będzie cegiełką w wielkiej budowli lepszego świata opartego na miłości i szacunku do każdego człowieka, który tak mocno podkreślał Ksiądz Prymas.

Jednocześnie dziękujemy za wszelkie odruchy serca i pomoc w naszym dziele.

                                                                                                                                                             Fundacja „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego”