Dzieła Fundacji

Podziękowanie dla Fundacji

Ośrodek Wychowawczo – Formacyjny „Ostoja” w Krynicy – Zdroju pragnie wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie członkom Zarządu i Rady Fundacji.