Home

FUNDACJA „DZIEDZICTWO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO”

    • zachowanie i przekazywanie nauczania Prymasa Tysiąclecia młodemu pokoleniu
    • wspieranie edukacji w duchu Księdza Prymasa jako ochrony przed zagrożeniami: aborcją, pornografią, prostytucją, przemocą, alkoholizmem, narkomanią, bezrobociem
    • finansowanie sympozjów, spotkań, konkursów, aukcji, publikacji wydawniczych, stypendiów
  •  
    • troska o ośrodki duchowości Stefana kard. Wyszyńskiego
W trosce o wartości:
religijne  BÓG
patriotyczne OJCZYZNA
społeczne  CZŁOWIEK

Fundacja „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, nr KRS 0000179437, została powołana w 1998 roku (wpis do Rejestru Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy).  Zgodnie z działalnością statutową głównym celem Fundacji  jest zabezpieczanie i przekazywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego Prymasa Tysiąclecia, podkreślanie wartości religijnych, patriotycznych, narodowych i społecznych zawartych w jego nauczaniu.