FUNDACJA „DZIEDZICTWO

STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO”

  • zachowanie i przekazywanie nauczania Prymasa Tysiąclecia młodemu pokoleniu
  • wspieranie edukacji w duchu Księdza Prymasa jako ochrony przed zagrożeniami: aborcją, pornografią, prostytucją, przemocą, alkoholizmem, narkomanią, bezrobociem
  • finansowanie sympozjów, spotkań, konkursów, aukcji, publikacji wydawniczych, stypendiów
  • troska o ośrodki duchowości Stefana kard. Wyszyńskiego
W trosce o wartości:
religijne  BÓG
patriotyczne OJCZYZNA
społeczne  CZŁOWIEK

 

Fundacja „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, nr KRS 0000179437, została powołana w 1998 roku (wpis do Rejestru Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy).  Zgodnie z działalnością statutową głównym celem Fundacji  jest zabezpieczanie i przekazywanie dziedzictwa religijnego i kulturowego Prymasa Tysiąclecia, podkreślanie wartości religijnych, patriotycznych, narodowych i społecznych zawartych w jego nauczaniu.

 

 

Comments are closed.