FUNDACJA „DZIEDZICTWO STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO”

 

  • zachowanie i przekazywanie nauczania Prymasa Tysiąclecia młodemu pokoleniu
  •  finansowanie sympozjów, spotkań, konkursów, aukcji, publikacji wydawniczych, stypendiów
  • troska o ośrodki duchowości Stefana kard. Wyszyńskiego
  • wspieranie edukacji w duchu Księdza Prymasa jako ochrony przed zagrożeniami: aborcją, pornografią, prostytucją, przemocą, alkoholizmem, narkomanią, bezrobociem

 

5

 

W trosce o wartości:
religijne  BÓG
patriotyczne OJCZYZNA
społeczne  CZŁOWIEK
 

Comments are closed.